Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 12 năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 09/12/2020 - 15:21
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2020
Ngày thực hiện 10/12/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thu đảng phí tháng 12
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 12/2020.
– Tuyên truyền kỉ niệm ngày 22/12 Ngày thành lập Quân đội nhân dân
-Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh lần VII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần XI, nhiệm kỳ 2020
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên năm 2020.
– Họp xét chuyển đảng chính thức Trần Thùy Dương.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 12/2020.
– Khóa sổ kế toán năm 2020.
– Tham mưu thành lập Hội đồng kiểm kê tài sản, thanh lý tài sản 2020.
– Thanh quyết toán vốn mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư 2020
– Thu học phí tuyền sinh đợt 2 hệ thường xuyên
– Tiếp tục phối hợp với Sở KHĐT và các đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ các dự án, để thực hiện tiếp các bước chuẩn bị đầu tư các Dự án Trường tại khu đô thị Bến Cát theo quy định.
– Phối hợp với nhà thầu nhận bàn giao tài sản mua sắm thuộc dự án đầu tư trang thiết bị khoa CNTT và khoa Điện-Điện tử.
– Tiếp tục phối hợp nhà thầu xây dựng, sữa chữa các hạng mục công trình của Nhà trường.
– Phối hợp đội chăm sóc cây cảnh trồng cây khu trường mới Bến Cát.
– Thực hiện công tác kiểm định 3 CTĐT theo sự phân công của nhà trường
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.