Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 10 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 04/10/2022 - 09:38
Người báo cáo NGUYỄN VĂN XỊ
Chức vụ BÍ THƯ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2022
Ngày thực hiện 07/10/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông báo đóng đảng phí tháng 10/2022
– Thông báo tình tình đảng viên sinh hoạt tại chi bộ
– Thống báo nội dung sinh hoạt
– Đánh giá thực hiện NQ tháng 9/2022
– Dự thảo NQ tháng 10/2022 với nội dung:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/02022)
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Nam
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 10/2022.
– Tiếp tục thu học phí học kỳ 1 năm học 2022-2023, Thông báo thu nợ học phí.
– Giải quyết chính sách chi sinh viên sư phạm.
– Cập nhật hệ thống báo cáo thuế thu nhập cá nhân.
– Tiếp tục phối hợp các đơn vị tư vấn thực hiện lập dự án: Các công trình Trường Đại học Thủ Dầu Một tại Cơ sở Bến Cát.
– Sắp xếp, dọn dẹp, chỉnh trang cảnh quan khuôn viên trường chuẩn bị khai giảng năm học mới 2022-2023 vào ngày 10/10/2022.
– Phối hợp với phòng Đào tạo sắp xếp phòng học chuẩn bị cho năm học 2022-2023.
– Lập kế hoạch kiểm kê tài sản toàn trường trong quí IV/2022.
– Phối hợp với Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Viện Sau đại học chuẩn bị kiểm định 3 chương trình thạc sĩ: Hệ thống thông tin, Khoa học môi trường, Kế toán.
– Phối hợp nhóm viết SAR hoàn thành báo cáo, hoàn thiện minh chứng kiểm định cấp trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Phối hợp với phòng Tài Chính – Kế toán đón tiếp đoàn kiểm toán của Bộ.
Theo dõi, quản lý, hỗ trợ việc sử dụng cơ sở vật chất của nhà trường.
– Chi bộ thảo luận và biểu quyết
– Kiểm tra đảng viên chấp hành: Nguyễn Văn Hiệp, Trần Văn Nam
– Thư ký thông qua biên bản