Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 10 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 04/10/2021 - 11:07
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2021
Ngày thực hiện 05/10/2021 14:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông báo thu đảng phí tháng 10/2021
– Chi thảo luận dự thảo NQ tháng 10-2021 với các nội dung:
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 10/2021.
– Tiếp tục thu học phí học kỳ 1 năm học 2021-2022
– Lập dự toán kinh phí đào tạo lớp Quản lý công với Tỉnh đoàn.
– Đánh giá, xây dựng định mức chi thường xuyên giai đoạn 2017-2021 và đề xuất định mức chi thường xuyên giai đoạn 2022-2025 với Sở Tài chính
– Tham mưu lãnh đạo Trường trình UBND tỉnh và các sở chuyên ngành thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị năm 2021 bằng nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ không thường xuyên của đơn vị.
– Tổng hợp số liệu và các thông tin trang thiết bị để tham mưu lãnh đạo trường, thực hiện mua sắm theo đề nghị của các đơn vị để phục vụ năm học 2021-2022, bằng nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự của trường.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
– Phối hợp với đội vệ sinh trường học, đảm bảo cơ sở vật chất luôn được sạch sẽ, gọn gàng, không gian cảnh quan luôn xanh, sạch sẵn sàng phục vụ nhu cầu của toàn trường.
– Phòng CSVC đang trình UBND tỉnh và các Sở ban ngành thẩm định phê duyệt các dự án đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình: Khu phụ trợ; Khu thí nghiệm, sản xuất triển khai ứng dụng.