Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 10 năm 0

Nguyễn Văn Xị đăng vào 05/10/2020 - 14:27
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 0
Ngày thực hiện 07/10/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí
– Công tác tháng 10/2020
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Thông tin nội bộ tháng 10/2020.
– Tuyên truyền kỉ niệm 90 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
Tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Nguyễn Thị Minh Khai ( 30/9/1910 – 30/9/2020)
– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương lần thứ XI nhiêm kỳ 2020-2025
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành tháng 10/2020 Đ/C Nguyễn Văn Trường, Nguyễn Trương Triều Uyên.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 10/2020.
– Công khai quyết toán ngân sách 2019 được Sở Tài chính thẩm định.
– Thu học phí nhập học khối D20 đợt 2 từ ngày 6 đến 10/10/2020
– Tiếp tục phối hợp với Sở KHĐT và các đơn vị tư vấn rà soát toàn bộ hồ sơ các dự án, để thực hiện tiếp các bước chuẩn bị đầu tư các Dự án Trường tại khu đô thị Bến Cát theo quy định.
– Tiếp tục phối hợp Sở Thông tin truyền thông thẩm định phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Mua sắm trang thiết bị CNTT năm 2020 bằng nguồn kinh phí ngoài khoán (9 tỷ đồng)
– Tiếp tục phối hợp nhà thầu xây dựng, sữa chữa các hạng mục công trình của Nhà trường.
– Phối hợp đội chăm sóc cây cảnh trồng cây khu trường mới Bến Cát.
– Phối hợp các đơn vị trong nhà trường chuẩn bị tiếp nhận Hồ sơ nhập học của sinh viên năm thứ nhất.
– Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định theo sự phân công của nhà trường
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của nhà trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức