Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 1 năm 2022

Nguyễn Văn Xị đăng vào 05/01/2022 - 15:28
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2022
Ngày thực hiện 07/01/2022 14:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung -Thông báo đóng đảng phí tháng 1/2022
– Thông qua dự thảo Nghị quyết tháng 1/2022:
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 1/2022.
– Khóa sổ kế toán năm 2021, đối chiếu kinh phí ngân hàng, kho bạc
– Thu học phí học kỳ 2 năm học 2021-2022
– Kiểm kê tài sản
Tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu thầu mua sắm trang thiết bị theo đề nghị của các đơn vị để phục vụ năm học 2021-2022, bằng nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự của trường.
– Phối hợp với nhà thầu khẩn trương thực hiện và hoàn thành trong tháng 12 bao gồm các hạng mục công trình: Cải tạo dãy H2 (khu thực hành thí nghiệm của Viện KTCN và Trung tâm KĐ&TVXD cũ) thành phòng học; cải tạo mặt nền đường bê tông cổng số 03…
– Tiếp tục rà soát hồ sơ thiết kế cơ sở chuẩn bị phối hợp nhà thầu thi công hệ thống hạ tầng thoát nước, nước thải – cơ sở Bến Cát.
– Chi bộ thảo luận và ban hành NQ