Họp chi bộ Hành chính 3 Tháng 1 năm 2021

Nguyễn Văn Xị đăng vào 05/01/2021 - 13:47
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2021
Ngày thực hiện 05/01/2021 00:00
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Đóng đảng phí tháng 1/2021
– Thông qua NQ:
1. Công tác giáo dục chính trị – tư tưởng
– Lãnh đạo tốt đảng viên và quần chúng thuộc chi bộ chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước cũng như các quy định của Trường.
– Tuyên truyền kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV.
2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, kiểm tra giám sát đảng viên
– Chi bộ tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, giám sát các đảng viên trong chi bộ không để xảy ra vi phạm.
– Họp xét chuyển đảng chính thức Trần Thùy Dương.
3. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
– Thanh quyết toán kinh phí ngân sách tháng 1/2021.
– Khóa sổ kế toán năm 2020.
– Thanh quyết toán vốn mua sắm bằng nguồn vốn đầu tư 2020
– Thu học phí học kỳ 2 năm học 2020-2021
– Phối hợp với nhà thầu nhận bàn giao tài sản mua sắm thuộc dự án đầu tư trang thiết bị khoa CNTT và khoa Điện-Điện tử.
– Tiếp tục phối hợp nhà thầu xây dựng, sữa chữa các hạng mục công trình của Nhà trường.
– Thực hiện công tác kiểm định 3 CTĐT theo sự phân công của Nhà trường.
– Xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn 2021-2025 từ nguồn thu hợp pháp của Trường.
– Theo dõi, quản lý việc sử dụng tài sản của Nhà trường.
4. Công tác đoàn thể
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức.
-Thảo luận