Họp chi bộ Hành chính 3 Quý III năm 2020

Nguyễn Văn Xị đăng vào 03/08/2020 - 09:17
Người báo cáo Nguyễn văn Xị
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2020
Ngày thực hiện 07/08/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 12
Có mặt 12
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh về “xây dựng và giữ gìn tinh thần đoàn kết trong chi bộ”
I. Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh thần Đoàn kết dân tộc
II. Rèn luyện tinh thần đoàn kết và tương trợ lẫn nhau trong Tư tưởng Hồ Chí Minh
III. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong việc xây dựng khối đoàn kết tại chi bộ.