Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 6 năm 2022

Trần Văn Trung đăng vào 02/06/2022 - 08:31
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí Thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2022
Ngày thực hiện 02/06/2022 00:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 21
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 3/2022.
– Thông tin thời sự.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Tuyên truyền và tham gia các hoạt động nhân ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6); Môi trường thế giới (5/6) và ngày Gia đình Việt Nam (28/6); tuyên truyền kỷ niệm 111 năm ngày Bác Hồ ra đ Tổ chức, tham gia những hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 13 ngày thành lập Trường Đại học Thủ Dầu Một (24/6/2009 – 24/6/2022)
Tiếp tục triển khai hoạt động phòng chống dịch Côvid-19 trong tình hình mới.
Động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia các hoạt động Hội thao truyền thống do Đảng ủy Khối tổ chức. (Kế hoạch số 34-KH/ĐUK, ngày 10/5/2022).i tìm đường cứu nước (5/6/1911 – 5/6/2022).
Tổ chức quán triệt, triển khai:
– Hướng dẫn số 19-HD/ĐUK của Đảng Khối v/v tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025.
– Công văn số 128-CV/ĐUT của Đảng ủy Trường về việc tham gia Hội thao truyền thống do Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp Tỉnh tổ chức.
2.2. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Lãnh đạo các đơn vị thực hiện nhiệm vụ chính trị theo chức năng nhiệm vụ của từng mình: Phòng Khoa học, Viện Đào tạo sau đại học, Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ, Ban Xuất bản – Tạp chí.
2.3. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Đồng chí Nguyễn Văn Thủy, Võ Văn Ớn, Nguyễn Thanh Tùng, Trần Văn Ngọc đã chuyển công tác về Viện Nghiên cứu Đông Nam bộ từ ngày 01/5/2022. Tham gia sinh hoạt chi bộ Hành chính 2 từ 1/6/2022.
2.4. Công tác kiểm tra, giám sát;
Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2022: kiểm tra đảng viên chấp hành đồng chí Nguyễn Thị Mận và Đ/c Bùi Thanh Xuân.
2.5. Đánh giá thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Đánh giá thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của BCH TW Đảng khóa XII.
2.6. Chi bộ thảo luận, đóng góp ý kiến;
3. Kết thúc cuộc họp
– Tổng hợp các ý kiến phát biểu;
– Chi ủy định hướng tư tưởng đối với đảng viên;
– Đồng chí chủ trì kết luận và chi bộ biểu quyết.
– Đánh giá chất lượng buổi sinh hoạt;
– Ký biên bản cuộc họp.
Kết thúc cuộc họp