Họp chi bộ Hành chính 2 Tháng 3 năm 2023

Trần Văn Trung đăng vào 01/03/2023 - 08:55
Người báo cáo Trần Văn Trung
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2023
Ngày thực hiện 03/03/2023 00:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 20
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung 1. Chuẩn bị cuộc họp.
– Thông báo đóng đảng phí của đảng viên chi bộ quý 1/2023.
– Bí thư thông báo tình hình đảng viên tham gia họp chi bộ.
– Thông qua chương trình, nội dung và những vấn đề trọng tâm cần thảo luận;
– Cử thư ký cuộc họp.
2. Nội dung sinh hoạt
2.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
Lãnh đạo Lãnh đạo tuyên truyền kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2023) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3//2023).
Báo cáo giải trình sau kiểm định cơ sở giáo dục của Trường Đại học Thủ Dầu Một;
2.2. Công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên;
Triển khai Kế hoạch sinh hoạt chuyên đề của chi bộ năm 2023.
2.3. Công tác kiểm tra, giám sát.
Thực hiện kiểm tra, giám sát của chi bộ năm 2023: Đ/c Bùi Thanh Xuân và Đ/c Đào Quyết Thắng.
2.4. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
– Hoạt động Khoa học và Công nghệ.
– Hoạt động nghiên cứu về Đông Nam bộ.
– Công tác đào tạo sau đại học.
– Hoạt động Xuất bản – Tạp chí
2.5. Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, chi đoàn khối chuyên viên)
2.6. Thảo luận
2.7. Bí thư kết luận. Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết.
Kết thúc cuộc họp.