Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 7 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 30/06/2020 - 09:52
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2020
Ngày thực hiện 02/07/2020 00:00
Địa điểm phòng họp 2
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu đảng phí tháng 7
– Tuyên truyền đảng văn của cấp trên
– Tuyên truyền đại hội Đảng ủy khối lần thứ VII
– Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chi bộ tháng 06 năm 2020
– Thảo luận dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt động chi bộ tháng 07 năm 2020
– Đảng viên kiểm tra chấp hành theo kế hoạch