Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 6 năm 2021

Lê Văn Hải đăng vào 02/06/2021 - 16:28
Người báo cáo Lê Văn Hải
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2021
Ngày thực hiện 06/06/2021 08:30
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 16
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Trong vùng phong tỏa (Quận Gò Vấp – TP HCM)
Nội dung – Thông tin thời sự
– Báo cáo tổng kết tháng 5 (4 đơn vị: ĐTĐH, CTSV, ĐBCL và ban đề án trường phổ thông quốc tế) và phương hướng tháng 6 của Chi bộ; Thảo luận các vấn đề trọng tâm.
– Báo cáo đảng viên chấp hành: 02 đồng chí