Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 11 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 04/11/2020 - 11:34
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2020
Ngày thực hiện 05/11/2020 08:00
Địa điểm Phòng họp 2
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung – Tổng kết công tác tháng 10 năm 2020: tổ chức sinh hoạt chuyên đề học tập làm theo Bác quý 3
– Phương hướng hoạt động tháng 11 năm 2020: tuyên truyền ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngày Nam Bộ kháng chiến 23/11
– Tổ chức xét chuyển đảng chính thức cho đảng viên dự bị.