Họp chi bộ Hành chính 1 Tháng 10 năm 2020

Lê Thị Kim Út đăng vào 05/10/2020 - 00:16
Người báo cáo Lê Thị Kim Út
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 10 năm 2020
Ngày thực hiện 05/10/2020 00:00
Địa điểm Phòng họp 3
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung Tóm tắt báo cáo công tác đảng tháng 9/2020 và phương hướng công tác đảng tháng 10/2020
1. Hoạt động của chi bộ tháng 9/2020
Tổng hợp xét tốt nghiệp đợt tháng 9/2020 và tham mưu quyết định thành lập hội đồng xét cấp trường.
Giải quyết bảo lưu, học lại, thôi học cho sinh viên; Cấp bảng điểm cho sinh viên; Giải quyết miễn giảm môn học cho sinh viên; Xử lý dạy bù cho giảng viên.
Xử lý chuyển đổi học phần thay thế cho các chương trình đào tạo; đề xuất mở các nhóm học lại học kỳ 1 năm học 2020 – 2021.
Hoàn thành xây dựng Chương trình đào tạo 2 giai đoạn khoá tuyển sinh 2020.
Thống kê, bảo trì hệ thống định kỳ; Thống kê tình hình sử dụng hệ thống và tài nguyên. Hỗ trợ/giải đáp thắc mắc người dùng thường xuyên (Helpdesk)/khắc phục sự cố tài khoản giảng viên và sinh viên
2. Những công tác chính của chi bộ trong tháng 10/2020
Tiếp tục bảo trì định kỳ giúp hệ thống ổn định, đảm bảo hoạt động dạy và học trên hệ thống Elearning.
Tiếp tục rà soát các minh chứng, dữ liệu phục vụ kiểm định.
Phối hợp thực hiện công tác đánh giá chính thức 07 chương trình: chuẩn bị TKB, sắp xếp bàn ghế phù hợp phương pháp giảng dạy hòa hợp tích cực.
Chuẩn bị công tác Thực tập sư phạm năm học 2020 – 2021
Chuẩn bị dữ liệu cho khóa D20 Học kì 1/2020 – 2021 (chính quy và thường xuyên).