Họp chi bộ Các Viện Tháng 9 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 04/10/2018 - 15:17
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 9 năm 2018
Ngày thực hiện 09/09/2018 14:00
Địa điểm PLV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 8
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do Đồng chí Trần Thị Khánh Hòa – Đi học lớp bồi dưỡng dành cho đảng viên mới
Nội dung – Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
– Báo cáo kết quả hoạt động tháng 8 và phương hướng nhiệm vụ tháng 9.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành theo kế hoạch (Đ/c Nguyễn Văn Thoại)
– Thông báo tiếp nhận 01 đồng chí về sinh hoạt tại Chi bộ các viện
– Thảo luận bổ sung và hoàn thiện Nghị quyết tháng 9