Họp chi bộ Các Viện Tháng 8 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 04/10/2018 - 15:10
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 8 năm 2018
Ngày thực hiện 10/08/2018 00:00
Địa điểm PLV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 7
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
– Báo cáo kết quả hoạt động tháng 7 và phương hướng nhiệm vụ tháng 8.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành theo kế hoạch (Đồng chí Hoàng Xuân Niên; Đ/c Phan Văn Lý)
– Thảo luận bổ sung và hoàn thiện Nghị quyết tháng 8