Họp chi bộ Các Viện Tháng 7 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 04/10/2018 - 15:06
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 7 năm 2018
Ngày thực hiện 20/07/2018 00:00
Địa điểm PLV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 7
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Đ/c Nguyễn Đức Lộc – Đi công tác
Nội dung – Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
– Báo cáo kết quả hoạt động tháng 6 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành theo kế hoạch (Đ/c Nguyễn Đức Lộc; Đ/c Tường Thị Thu Hằng)
– Đăng ký thực hiện nội dung mô hình mới cách làm hay “phong trào 3 trách nhiệm”
– Thảo luận bổ sung và hoàn thiện Nghị quyết tháng 7
– SInh hoạt chuyên đề quý II