Họp chi bộ Các Viện Tháng 6 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 04/10/2018 - 15:00
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2018
Ngày thực hiện 18/06/2018 00:00
Địa điểm PLV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 7
Có mặt 7
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương, đơn vị và các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên.
– Báo cáo kết quả hoạt động tháng 5 và phương hướng nhiệm vụ tháng 6.
– Kiểm tra đảng viên chấp hành theo kế hoạch ( Đ/c Lương Thy Cân và Đ/c Cù Huy Hoài)
– Thảo luận nội dung mô hình mới cách làm hay “phong trào 3 trách nhiệm”
– Thảo luận bổ sung và hoàn thiện Nghị quyết tháng 6