Họp chi bộ Các Viện tháng 5 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 08/05/2018 - 10:13
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ – Viện trưởng Viện PTKH&CN
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 10/05/2018
Địa điểm PLV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 7
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Vắng 01 đ/c Lương Thy Cân – Tham dự hội đồng thẩm định chương trình đào tạo TS ngành lịch sử.
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương
– Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Thông qua Nghị quyết tháng 5:
+ Đánh giá công tác tháng 4
+ Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 5
– Sinh hoạt chuyên đề: Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
– Đảng viên thảo luận chuyên đề
– Đảng viên góp ý hoàn thiện nghị quyết.
– Bí thư kết luận