Họp chi bộ Các Viện tháng 3 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 12/04/2018 - 11:18
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bí thư chi bộ – Viện trưởng Viện PTKH&CN
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 3 năm 2018
Ngày thực hiện 09/03/2018
Địa điểm Phòng LV PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 7
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do 01 – Bị ốm
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương tháng 3
– Phổ biến các văn bản chỉ đạo của cấp trên
– Thông qua nghị quyết tháng 3
+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 2/2018
+ Phương hướng hoạt động tháng 3
– Đảng viên đóng góp ý kiến hoàn thiện nghị quyết.
– Bí thư kết luận
– Chi bộ biểu quyết