Họp chi bộ Các Viện tháng 2 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 08/02/2018 - 08:09
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Bi thư chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 2 năm 2018
Ngày thực hiện 09/02/2018
Địa điểm Phòng làm việc PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 6
Có mặt 6
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Báo cáo tình hình Thu – Nộp đảng phí
– Thông tin thời sự trong nước, quốc tế và địa phương
– Triển khai công văn của Đảng uỷ
– Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết tháng 1.2018 và định hướng hoạt động tháng 2.2018
– Chú ý các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân 2018: an toàn tiết kiệm…