Họp chi bộ Các Viện tháng 1 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 10/01/2018 - 10:12
Người báo cáo Hoàng Xuân Niên
Chức vụ Viện trưởng Viện Phát triển Khoa học và Công nghệ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2018
Ngày thực hiện 12/01/2018
Địa điểm Phòng làm việc PGS.TS Hoàng Xuân Niên
Số đảng viên 6
Có mặt 5
Vắng mặt, lý do Đồng chí Lương Thy Cân
Lý do: họp BTC Hội thảo 50 năm Mậu Thân tại ĐH KHXH&NV TP HCM
Nội dung – Triển khai nội dung tuyên truyền trong tháng 1 của Đảng ủy Trường ĐH TDM.
– Triển khai công văn số 124 – CV/BTGĐUK về việc thông tin tuyên truyền tổ chức các hoạt động kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản”.
– Thông báo kế hoạch triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2018.
– Thông báo kết quả đánh giá chất lượng chi bộ và đảng viên năm 2017
– Nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2018, phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2018