Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 8 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 10/08/2018 - 08:25
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Báo cáo Tháng 8 năm 2018
Ngày thực hiện 06/08/2018
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 15
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Vắng 1 Trần Thị An ( đi công tác)
Nội dung -Tuyên truyền Thông tin nội bộ tháng 8
– Báo cáo công tác đảng tháng 7
-Thông qua dự thảo NQ tháng 8
– Cử hai đ/c đảng viên chính thức hướng dẫn giúp đỡ Q/C Nguyễn Văn Hùng
– Chi bộ biểu quyết thông qua Nghị quyết tháng 8
– Kiểm tra chấp hành đồng chí Võ Văn Lên và Hoàng Thị Hằng
– Bí thư kế luận kết thúc cuộc họp