Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 6 năm 2023

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 08/06/2023 - 08:50
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 6 năm 2023
Ngày thực hiện 08/06/2023 14:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 15
Có mặt 15
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 05/2023
2. Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 06/2023 về:
2.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Tuyên truyền các hoạt động: Kỷ niệm 112 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (05/6/1911-05/6/2023) và Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/3/1925-21/6/2023).
– Tổ chức học tập, sinh hoạt chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư tưởng dân là gốc, dựa vào dân để xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả từ cơ sở”
2.2 Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Tiếp tục hướng dẫn các quần chúng ưu tú đã tham gia lớp cảm tình Đảng để sẵn sàng đứng vào hàng ngũ của Đảng.
2.3 Công tác kiểm tra, giám sát
– Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Chi bộ năm 2023 theo kế hoạch (Đ/c Lê Văn Hải; Đ/c Nguyễn Thị Dịêu).
2.4 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Các Trung tâm dự kiến kế hoạch công tác tháng 6
2.5 Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên)
– Hưởng ứng và tham gia Giải bóng đá truyền thống Công đoàn trường Đại học Thủ Dầu Một, lần thư IX – năm 2023.
3. Kết luận, thông qua Nghị quyết