Họp chi bộ Các Trung tâm tháng 5 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 11/05/2018 - 08:12
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 5 năm 2018
Ngày thực hiện 11/05/2018
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung – Thông tin tình hình đảng viên dự họp chi bộ; đóng đảng phí; Thông tin thời sự trong nước, quốc tế, địa phương
– Phổ biến các tài liệu tuyên truyền của Đảng trong chi bộ.
– Thông qua dự thảo báo cáo tình hình hoạt động của chi bộ tháng 4/2018; phương hướng hoạt động chi bộ tháng 5/2018.
– Đánh giá việc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình trong chi bộ.
– Chi bộ thảo luận.
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành tháng 5/2018: đ/c Lê Đăng Hoa và đ/c Lê Lã Vương Linh.
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết dự thảo Nghị quyết tháng 5/2018 của chi bộ.
– Kết thúc cuộc họp chi bộ.