Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 4 năm 2023

Tô Vĩnh Bảo đăng vào 06/04/2023 - 08:11
Người báo cáo Tô Vĩnh Bảo
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2023
Ngày thực hiện 06/04/2023 08:30
Địa điểm Phòng họp 1
Số đảng viên 14
Có mặt 14
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung 1. Báo cáo, đánh giá kết quả công tác tháng 03/2023
2. Thảo luận nội dung Nghị quyết tháng 04/2023 về:
2.1 Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
– Tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa và yêu cầu xây dựng nền văn hóa mới; vận dụng, liên hệ trong việc xây dựng văn hóa công sở của Trường ĐH Thủ Dầu Một” theo Kế hoạch Học tập và làm theo đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 của Chi bộ Các Trung tâm.
2.2 Công tác tổ chức, cán bộ và đảng viên
– Lấy ý kiến của Chi bộ về việc kết nạp quần chúng Nguyễn Viết An vào Đảng.
2.3 Công tác kiểm tra, giám sát
2.4 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị
Các Trung tâm dự kiến kế hoạch công tác tháng 4
2.5 Lãnh đạo đoàn thể (Công đoàn, Đoàn Thanh niên)
– Hưởng ứng và tham gia các hoạt động đoàn thể do Công đoàn, Đoàn trường tổ chức trong tháng 4.
4. Kết luận, thông qua Nghị quyết