Họp chi bộ Các Trung tâm tháng 4 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 12/04/2018 - 13:57
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 13/04/2018
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 16
Vắng mặt, lý do Trần Thị An ( bệnh)
Nội dung – Thu nộp đảng phí QI/2018
– Thông tin thời sự tháng 4
– Triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng cấp trên :
.Nghị quyết số 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ trong quý II năm 2018.
. Công văn số 135-CV/BTGĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 1050 năm Nhà nước Đại Cồ Việt.
.Hướng dẫn số 136-HD/BTGĐUK của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh về Công tác tuyên truyền biển, đảo, phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2018.
– Thông qua Nghị quyết tháng 4/2018
– Đảng viên đóng góp ý kiến hoàn thiện nghị quyết.
– Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
– Báo cáo sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với tổng kết phong trào thi đua “Làm theo Bác” năm 2017. Đề nghi khen thưởng
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.