Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 12 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 10/12/2018 - 16:29
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 12 năm 2018
Ngày thực hiện 11/12/2018 08:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung -Tuyên truyền thông tin nội bộ số 12/2018
– Đánh giá kết quả hoạt động lãnh đạo của Chi bộ trong tháng 11/2018 và đề ra Nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong tháng 12/2018. Nghị quyết tháng 12:
– Kiểm tra chấp hành đ/c Vân – Khoái ( thực hiện đúng KHKTGS chi bộ 2018)
– Tập trung nghiên cứu các VB đánh giá chất lượng cán bộ, viên chức và chất lượng đảng viên, Chi bộ năm 2018;
– Đánh giá chất lượng đảng viên và Chi bộ theo Kế hoạch 56-KH/ĐUT, ngày 06/12/2018 và Hướng dẫn số 97 của Đảng ủy Trường Đại học Thủ Dầu Một.