Họp chi bộ Các Trung tâm Tháng 11 năm 2018

Võ Thị Cẩm Vân đăng vào 06/11/2018 - 15:07
Người báo cáo Võ Thị Cẩm Vân
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2018
Ngày thực hiện 09/11/2018 08:30
Địa điểm Phòng đọc giảng viên
Số đảng viên 17
Có mặt 17
Vắng mặt, lý do Không
Nội dung – Thu tiền đảng phí Q IV
+ Đánh giá kết quả lãnh đạo đơn vị trong tháng 10/2018
– Đăng ký thi đua năm học 2018-2019; đăng ký đào tạo, bồi dưỡng;
– Hưởng ứng tham gia các hoạt động nhân Ngày Quốc tế Người Cao tuổi , Ngày Phụ nữ VN;
+ Thông qua nghị quyết lãnh đạo đơn vị trong tháng 11/2018:
– Tham gia phong trào Hội thi văn nghệ chào mừng 20/11
– Công bố QĐ chuyển đảng chính thức ( Trường An, Hương)
– Kiểm điểm đảng viên chấp hành theo kế hoạch.