Họp chi bộ Các phòng ban tháng 11 năm 2016

Trần Văn Trung đăng vào 04/11/2016 - 09:25
Người báo cáo Tran Van Trung
Chức vụ Bi thu
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 11 năm 2016
Ngày thực hiện 04/11/2016
Địa điểm Phong E2.101
Số đảng viên 9
Có mặt 0
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Thông tin tuyên truyền Ngay Nha Giao Viet Nam (20/11/2016)
– Trien khai: Dang vien lien he dia Phuong dethuc hien Kiem diem, danh gia cua chi uy noi cu tru nam 2016
– Thông qua Bản dự thảo Nghị quyết tháng 11/2016
– Kể chuyện về Bác Hồ: đ/c Trung ke 2 mau chuyen: Nhung loi dan quy bau cua Bac doi voi doi ngu thay co giao; Tu tuong cua Bac Ho voi thay co giao.
– Thực hiện Kế hoạch kiem tra, giám sát của chi bộ: 02 đồng chí: đ/c Quyen; d/c Nong; d/c Hao
– Ket luan va bieu quyet.