Mẫu đơn xin đi nước ngoài

thukhk đăng vào 09/06/2017 - 09:22

Mẫu đơn xin đi nước ngoài. Tải về: don-xin-di-nuoc-ngoai

Lưu ý: Đơn phải được điền đầy đủ thông tin, có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và chi bộ. Gửi về Đảng ủy Trường ít nhất 10 ngày trước ngày đi nước ngoài (theo Công văn số 73-CV/ĐUT ngày 04/10/2016 của Đảng ủy Trường về việc tiếp tục đảm bảo thực hiện quy định việc đi nước ngoài)