Biểu mẫu kết nạp Đảng viên mới

thukhk đăng vào 02/06/2017 - 11:18

Mẫu 1: Đơn xin vào Đảng. Tải về: Mau 1-KND Don xin vao Dang

Mẫu 2: Lý lịch người xin vào Đảng. Tải về: Mau 2 – LY LICH NGUOI XIN VAO DANG

Mẫu 3: Giấy giới thiệu người vào Đảng. Tải về: Mau 3-KND Giay gioi thieu nguoi vao Dang

Mẫu 4a: Ý kiến nhận xét của tổ công đoàn đối với người xin vào Đảng. Tải về: Mau 4a- Y kien nhan xet cua to cong doan

Mẫu 4b: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn cơ sở. Tải về: Mau 4b- Nghi quyet gioi thieu doan vien vao Dang

Mẫu 4: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú vào Đảng của Đoàn Trường. Tải về: Mau 4-KND Nghi quyet gioi thieu doan vien vao Dang

Mẫu 5: Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội. Tải về: Mau 5-KND Tong hop y kien nhan xet cua doan the

Mẫu 6: Nghị quyết của chi bộ. Tải về: Mau 6-KND Nghi quyet de nghi ket nap dang vien

Mẫu 8: Nghị quyết đề nghị kết nạp đảng viên của Đảng ủy Trường. Tải về: Mau 8-KND Nghi quyet de nghi ket nap dang vien

Biên bản kết nạp đảng viên. Tải về: File-bien-ban