Biểu mẫu đề nghị công nhận đảng viên chính thức

thukhk đăng vào 02/06/2017 - 14:40

Mẫu 10: Bản tự kiểm điểm của đảng viên dự bị. Tải về: Mau 10-KND Ban tu kiem diem cua dang vien du bi

Mẫu 11: Bản nhận xét đảng viên dự bị. Tải về: Mau 11-KND Ban nhan xet dang vien du bi

Mẫu 4c: Ý kiến nhận xét của tổ công đoàn đối với đảng viên dự bị. Tải về: Mau 4c- Y kien nhan xet cua to cong doan

Mẫu 4d: Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đoàn cơ sở. Tải về: Mau 4d- Nghi quyet de nghi cong nhan chinh thuc cho doan vien

Mẫu 4e: Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đoàn Trường. Tải về: Mau 4e- Nghi quyet de nghi cong nhan chinh thuc cho doan vien

Mẫu 12b: Ý kiến nhận xét của chi ủy nơi cư trú. Tải về: Mau 12B- Y kien cua chi uy cu tru

Mẫu 12: Tổng hợp ý kiến nhận xét của đoàn thể chính trị – xã hội. Tải về: Mau 12-KND Tong hop y kien nhan xet cua doan the

Mẫu 13: Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của chi bộ. Tải về: Mau 13-KND Nghi quyet de nghi cong nhan dang vien chinh thuc

Mẫu 15: Nghị quyết đề nghị công nhận đảng viên chính thức của Đảng ủy Trường. Tải về: Mau 15-KND Nghi quyet de nghi cong nhan dang vien chinh thuc