Biểu mẫu chuyển sinh hoạt đảng

thukhk đăng vào 02/06/2017 - 14:57

Mẫu 1: Bản kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng. Tải về: File-ban-kiem-diem

Mẫu 2: Biên bản họp chi bộ về việc chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên. Tải về: File-bien-ban

Mẫu 3: Nhận xét của người hướng dẫn đối với đảng viên dự bị (khi chuyển sinh hoạt đảng cho đảng viên dự bị). Tải về: Ban-nhan-xet-dang-vien-du-bi

Mẫu 4: Tờ khai quá trình công tác. Tải về: Tom-tat-qua-trinh-cong-tac