Họp chi bộ Khoa Sử quý iii năm 2016

Lê Quang Hậu đăng vào 19/09/2016 - 10:30
Người báo cáo Lê Quang Hậu
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Quý III năm 2016
Ngày thực hiện 20/09/2016
Địa điểm Phòng họp 4
Số đảng viên 15
Có mặt 1
Vắng mặt, lý do Đi học chuyên đề NCS
Nội dung 1/ Triển khai NQ ĐUTrường Tháng 09/2016
2/Kiểm điểm hoạt động của CB tháng 08 và phương hướng hoạt động tháng 09/2016.
3/Kiểm tra đảng viên chấp hành 02 đ/c.
4/ Sinh hoạt chuyên đề: Học tập và làm theo TT,ĐĐ,Phong cách Hồ Chí Minh.
5/Thông qua danh sách quy hoạch BCH Chi ủy khóa mới.
6/Thông qua danh sách Công đoàn viên ưu tú được gửi đi học lớp Tìm hiểu về Đảng đợt 02/2016.