Họp chi bộ Khoa Kỹ thuật – Công nghệ tháng 4 năm 2018

Trang web mặc định đăng vào 09/04/2018 - 23:23
Người báo cáo Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Chức vụ Bí thư
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 4 năm 2018
Ngày thực hiện 11/04/2018
Địa điểm VPK Kỹ Thuật- Công nghệ
Số đảng viên 10
Có mặt 10
Vắng mặt, lý do Không có
Nội dung – Thu nộp đảng phí
– Thông tin thời sự tháng 4
– Thông qua Nghị quyết tháng 4:
+ Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của chi bộ tháng 3/2018;
+ Đề ra phương hướng nhiệm vụ của chi bộ tháng 4/2018.
– Đảng viên đóng góp ý kiến hoàn thiện nghị quyết.
– Thực hiện tự kiểm tra theo kế hoạch
– Kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
– Sinh hoạt chuyên đề “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
– Bí thư kết luận.
– Chi bộ biểu quyết.