Họp chi bộ Khoa Kinh tế Tháng 1 năm 2020

Trang web mặc định đăng vào 02/01/2020 - 08:57
Người báo cáo Hoàng Mạnh Dũng
Chức vụ Bí thư Chi bộ
Số điện thoại
Báo cáo Tháng 1 năm 2020
Ngày thực hiện 08/01/2020 09:00
Địa điểm Phòng B.105
Số đảng viên 20
Có mặt 20
Vắng mặt, lý do 0
Nội dung – Đóng Đảng phí cho đ/c Trúc Quy.
– Báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế, các Cv của Đảng ủy Trường – đ/c Hoàng Mạnh Dũng, Bí thư Chi bộ Khoa Kinh tế.
– Báo cáo tình hình Khoa Kinh tế tháng 12/2019 và phương hướng tháng 01/2020 – đ/c Lê Đình Phú (Chi ủy viên Chi bộ Khoa Kinh tế).
– Xét hồ sơ chuyển sinh hoạt Đảng cho đ.c Trần Thanh Nhàn.
– Thảo luận đóng góp ý kiến: toàn thể Đảng viên Chi bộ Khoa Kinh tế.